A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Староугринівський ліцей
Новицької сільської ради
Калуського району Івано-Франківської області

2019-2020 н.р.

Звіт директора 2021

https://docs.google.com/document/d/1qYhtnIVGmiJOdF5xTpRgcLmliqXK8HBs/edit?usp=sharing&ouid=106859308283312737869&rtpof=true&sd=true

Звіт директора 2020

 Основна діяльність закладу загальної середньої освіти спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Педагогічним колективом ліцею забезпечується реалізація державних стандартів, формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасні людині для успішної життєдіяльності, всебічний розвиток, виховання і соціалізація духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості.

Вся діяльність педагогічного колективу була спрямована на вирішення таких завдань:

- створити безпечне освітнє середовище;

- забезпечити реалізацію концептуальних завдань Нової Української школи;

- створити сприятливі умови для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку й саморозвитку учнів; формування системи життєвих компетентностей особистості ;

- сприяти розвитку та зростанню професійної компетентності педагогів, впровадженню у роботу новітніх технологій;

- здійснювати методичний та психолого-педагогічний супровід освітнього процесу;

- активізувати діяльність органів учнівського самоврядування;

- співпрацювати з батьками та органами місцевого самоврядування;

- розвивати матеріально-технічну базу ліцею.

 

Загальна інформація про ліцей

Повна назва закладу освіти: Староугринівський ліцей Новицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області.

Скорочена назва закладу освіти: Староугринівський ліцей.

Юридична адреса закладу: вулиця Саєвича 49, село Старий Угринів, Калуський район, Івано-Франківська область 77362.

 Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, а також може мати самостійний баланс, рахунки в банківських установах та Держказначействі, є неприбутковою організацією і не має на меті розподіл отриманих доходів для Засновника, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

У Староугринівському ліцеї створені та функціонують такі структурні підрозділи:

 • заклад дошкільної освіти;
 • початкова школа;
 • гімназія;
 • ліцей.

Групи закладу дошкільної освіти та класи початкової школи, гімназії, ліцею у закладі освіти формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

У закладі освіти створено та функціонують психологічна служба, методичні об’єднання вчителів, а інші методичні структури.

Основним видом діяльності Староугринівського ліцею є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої та профільної середньої освіти.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну

освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями, розпорядженнями, наказами Засновника або Уповноваженого органу та Статутом.

Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та та Статутом.

Мовою навчання і виховання у закладі освіти є державна мова.

Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичним працівником, який входить до штату закладу освіти.

 Будівля ліцею прийнята в експлуатацію у 1977 році. За закладом освіти закріплено дві земельні ділянки: площею 3,4215 га (витяг з Державного реєстру № 18666059 від 16.01.2015р.) та площею 0,5543га. (витяг з Державного реєстру № 18641491 від 16.01.2015р.).

 В ліцеї працює бібліотека, загальний фонд бібліотеки на кінець навчального року становить 7661 із них: художня література 1405, підручники 6256.

В закладі на початку 2019-2020 н.р. навчалося 149 учнів. Впродовж навчального року вибуло четверо учнів до інших навчальних закладів. У початковій школі 4 класи, в яких навчалося 51 учень; 5-9 – 87 учнів; у 10 – 7 учнів, 1 учень (2 клас) навчався за індивідуальним навчальним планом. При ліцеї працювала група з короткотривалим перебуванням дітей 5-ти річного віку в кількості 21 дошкільнят та група продовженого дня в кількості 30 учнів. У грудні почав роботу заклад дошкільної освіти при ліцеї, до якого зараховано 23 вихованців.

 

Кадрове забезпечення

 Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2019-2020 н.р. заклад освіти не забезпечений штатними працівниками на 100 %, оскільки вільна вакансія соціального педагога, на час відсутності основного працівника.

У ліцеї забезпечують освітній процес 29 педагогічних працівників (з них 4 - у відпустці по догляду за дитиною, 2- сумісники).

По категоріях та званнях: спеціаліст – 9, спеціаліст ІІ категорії -4, спеціаліст І категорії – 4, спеціалістів вищої категорії – 12, має звання вчитель-методист – 1, звання старший вчитель – 5.

По стажу роботи: 2 педагогічні працівники мають педагогічний стаж понад 40 років, 5 – понад 30 років, 8 – більше 20 років, 4- більше 10 років, 7 - понад 3 роки і до трьох років – 3. У закладі 17 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього 46 працівників.

 

Забезпечення обов’язковою освітою

 В основу діяльності педагогічного колективу Староугринівського ліцею у 2019-2020 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту».

 Структура ліцею відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 З метою забезпечення обов’язкової середньої освіти всі здобувачі освіти охоплені навчанням в закладах різних типів. Щорічно вчителями закладу освіти складаються і упорядковуються списки дітей від 5-ти до 18 років. Всі учні внесені у алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів та вихованців із закладу освіти, на що є відповідні документи (довідки, накази).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нараді при директору.

 

Організація освітнього процесу із використанням технологій

дистанційного навчання на час карантину, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)

 

 З 12 березня 2020 р. навчання організовано із використанням технологій дистанційного навчання. І педагоги, і діти, і батьки не були готові до цього ні організаційно, ні технічно, ні психологічно. Тому роботу організували з використанням найпоширенішого месенджера Viber.

 Відповідно до розкладу уроків здобувачі освіти отримували завдання, рекомендації та посилання на відеоуроки. Організовано дистанційні консультації та безперервну підтримку здобувачів освіти під час навчання в дистанційній формі через телефон, Viber, перегляд онлайн уроків на ТБ та Ютуб-каналі.

 Троє вчителів організували освітній процес на платформі Google classroom: Луцан Л.В. – зарубіжна література всі класи, Тимків Я.В. – математика 6,7,10 класи, інформатика 7,8 класи, Вербинська С.В. – інформатика 6, 9 класи

 З 27.04 впроваджено роботу з Google-таблицям «Електронні журнали», в яких вчителями розміщено посилання на освітні ресурси з відповідних тем і завдання для виконання.

 У матеріалах до уроку надавали посилання на відео ресурси Лесюк Л.І., Ільків М.Д., Бодик О.В., Сиротюк М.С., Вербинська С.В., Компанієць М.М., Яцик М.І., Мельниченко Н.Б.

 Проте, що вчителі української мови жодного разу не запропонували учням аудіодиктант.

 Виконані завдання у формі вкладених файлів, «скріншотів», фото виконання вправ в зошитах, а також аудіозаписи усних тем учні відправляли на перевірку у приватні повідомлення чи на платформу, а також проходили тестування на сайті «На Урок» та у Google формах. Вчителями оцінено кожну роботу учня, щоб заохотити дітей до навчання. Оцінки зафіксовано у власних записах.

 Батьки учнів 1 класу (вчителька Лесюк Л.І.) знімали відео про те, як вони виразно читають тексти, та декламують вірші напам'ять.

Навички читання учнів 2 класу вчителька Ільків М.Д. контролювала за допомогою челендж-читання у Viber. Також другокласники проходили тестування на Інтернет сайтах «На урок» та «Всеосвіта».

 Гузовська Орислава Василівна, вчителька української мови та літератури, використовувала відеозв’язок у Вайбер для декламування віршів.

 Тимків Ярослава Василівна, вчитель математики та інформатики при підготовці до уроків я знімала власні відеоролики, а також користувалася готовими з Youtube. Давала учням конкретні завдання, часто використовувала завдання Learning. aps, тести на Урок та Google форми.

 Небилович Любов Павлівна, вчитель англійської мови, з деякими класами працювала у «ZOOM» . Дана форма роботи дорівнює майже класному уроку.

 Козіцька Марія Богданівна, вчителька біології та хімії, лабораторні і практичні роботи замінювала іншими завданнями: намалювати малюнки, скласти порівняльну таблицю, розв'язати задачі, чи провести можливий домашній експеримент. Часто підбирала онлайн тести відповідно до теми.

 Хацевич Світлана Богданівсна, вчителька української мови та літератури спонукала учнів прослуховувати онлайн-уроки і на основі їх давала різноманітні завдання: тести, вправи творчого характеру, вправи з підручника, сенкани, інформаційні ґрона, конспекти у вигляді тез, хронологічні таблиці, ідейно-художній аналіз поезії, літературний паспорт творів, есе, фанфіки. Спілкувалася із батьками, переконуючи їх у необхідності допомагати дітям, контролювати їх, забезпечити всі умови для навчання.

 Компанієць Мар’яна Михайлівна, вчитель географії, практичні роботи з картою намагалась замінити роботою з атласом, наприклад, вивчаючи країни, учні описують країну, територіальні особливості розміщення географічних об’єктів.

 Флис Василь Петрович-вчитель історії, правознавства навчання проводив в режимі онлайн-відео і за допомогою мобільного зв'язку. Пропунував завдання у письмовій формі: заповнити хронологічну таблицю Дата-Подія, різні схеми. Найбільшу увагу приділяє вивченню історичних дат, понять, персоналіям, пам'яткам культури.

 Мельниченко Наталія Богданівна, вчителька трудового навчання та ОХЕ відзначає, шо завдяки тому, що ми живемо у сільській місцевості і карантин для нас проходив не дуже важко. Працюючи на свіжому повітрі, діти допомагали батькам, тим самим і виконуючи ті проекти, які були заплановані з трудового навчання. Плануючи проекти, враховувала, щоб вони були цікаві учням, корисні, а також, щоб були доступні у виготовленні. Напередодні Великодня працювали над проектом «Великодня писанка». Учні 5, 6 класів оздоблювали писанки нитками, технологією «декупаж», старшокласники оздоблювали бісером, розмальовували. Вивчаючи технологію приготування їжі восьмикласники напередодні Великодня працювали над проектом «Я-кондитер». Учні вчились випікати вироби з пісочного та дріжджового тіста. Випікали з батьками також великодні пасочки. Шестикласники працювали над проєктом «Веселі бутерброди». Напередодні свята Матері вони цілий тиждень готували для своїх матерів і інших членів сім’ї оригінальні бутерброди. Також учні 5-9 класів активно взяли участь у проекті « Приготуй до свята Матері торт». Дуже гарні торти вийшли у наших учнів. Матері були щасливі . Учні 7 і 8 класів працювали над проектом «Створення клумби з елементами ландшафтного дизайну».

З ОХЕ задаючи учням домашнє завдання, велику увагу звертали на читання Святого Письма і обговорення його з рідними.

 Класні керівники тісний зв'язок із учнями та батьками здійснювали через Viber та в телефонному режимі, моніторили стан захворюваності учнів класу, проводили індивідуальні консультації для батьків та учнів.

Мельник О.М., вчителька 3 класу, надавала учням індивідуальні консультації у телефонному режимі, проводилися індивідуальні бесіди: «Як працювати в умовах карантину?», «Короновірус, що про нього потрібно знати і як захиститися».

 Шийка О.В., вчителькою 4 класу, проведено індивідуальні бесіди: «Як працювати в умовах карантину?», «Організація робочого місця», «Короновірус, що про нього потрібно знати і як захиститися», «Рекомендації ВООЗ в умовах поширення короновірусу», «Наше дозвілля» тощо.

 Гузовська О.В., класний керівник 7 класу, проводила роз’яснювальну роботу у формі бесід «Навчання в умовах карантину», «Що потрібно знати про коронавірус».

 Тимків Я.В., класний керівник 8 класу, проводила бесіди щодо дистанційного навчання з учнями і батьками.

 Хацевич С.Б. проводила бесіди з учнями 10 класу про дотримання санітарно-гігієнічних норм для запобігання розповсюдження коронавірусу, про техніку безпеки на дорозі, у лісі, біля річки. Цікавилася станом здоров'я дітей.

 Серед недоліків педагоги ліцею відзначають:

 - на початку було складно організувати роботу, не всі учні виходили на зв‘язок. Проте з часом навчання налагодилось, долучились учні, навіть ті, які в школі не були активні;

 - через відсутність зв’язку з деякими учнями, доводилось з’ясовувати питання з батьками у телефонному режимі;

- немає постійної комунікації між вчителем і учнем, що дуже важливо на математиці у 5 класі;

- не всі діти самостійно освоїли навчальний матеріал, особливо теми, які потрібно було опрацювати з картою;

- дитячі гаджети не завжди могли підтримувати програми, необхідні при навчанні інформатики.

 Перевагою навчання з використанням технологій дистанційного навчання є те, що учні могли виконувати завдання в зручний для себе час. За посиланнями на відео могли переглянути досліди з фізики, які в умовах нашого ЗЗСО провести важко через відсутність потрібних приладів. Більшість учнів працювали активно.

 

 

Методична робота

У 2019-2020 н. р. педагогічний колектив ліцею був зорієнтований на реалізацію науково-методичного питання «Формування компетентностей особистості здобувача освіти на засадах впровадження Концепції Нової Української школи через підвищення ефективності освітнього процесу».

 Реалізації завдань розв’язання науково-методичного питання була підпорядкована вся структура методичної роботи в ліцеї.

Центром цієї роботи стала методична рада ліцею, яка забезпечувала оптимальний зміст, доцільні форми і методи роботи, які в свою чергу служили оптимізації освітнього процесу, росту та розвитку творчої активності та майстерності педагогів, впровадженню ефективних освітніх педагогічних технологій в практику роботи ліцею.

 Двічі на місяць проводились інструктивно-методичні наради, на яких обговорювались питання навчально-виховної роботи, розглядалися нормативно-правові документи. Заступники директора школи Вербинська С.В. та Перепечай Л.В. надавали індивідуальні методичні консультації на основі діагностичного анкетування та індивідуальних потреб учителів. Впродовж карантину робота з педагогами проводилась дистанційно через мобільний зв'язок, вайбер-месенджер та відеоконференцію ZOOM.

 Було організовано наставництво для молодого вчителя математики Тимків Я.В. (наставник Яцик М.І.) та новопризначених вихователів ЗДО Василів О.В., Дутчак О.С. (наставник Богусевич М.Я.)

 На виконання річного плану роботи закладу освіти, згідно наказу по Староугринівському ліцею від 28 лютого 2020 року № 30-о, з метою оптимізації освітнього процесу, розвитку і стимулювання професійної компетентності та творчої активності педагогів, ознайомлення їх із досягненнями психолого-педагогічної науки, використання набутих знань у роботі з обдарованими дітьми у ліцеї з 03.03 по 13.03.2019 року проходила методична декада «Урок у сучасному вимірі».

 Проведенню методичної декади передувала певна робота. На засіданні методичної ради був розроблений план проведення декади, визначені відповідальні за проведення заходів та відкритих уроків.

 Уроки, заходи проведено на високому методичному рівні. Вчителі показали вміння вибору форм організації навчання, які зумовлюються завданнями освіти і виховання, особливостями змісту різних предметів та їх окремих розділів, конкретним змістом занять, складом, рівнем підготовки і віковими можливостями учнів. Проте, частина запланованих заходів не проведено через впровадження карантину. За результатами проведеної роботи видано підсумковий наказ по ліцею від 12 березня 2020р. № 37-о.

 Підвищення професійного рівня реалізовувалось і через міжкурсові форми роботи, включення вчителів у процес самоосвіти. Усі педагогічні працівники ліцею залучені до роботи методичних студій при відділі освіти Новицької сільської ради ОТГ.

 Робота методичних об’єднань ліцею здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки.

 З метою підвищення ефективності в роботі класних керівників та обміну досвідом в ліцеї працювало методоб’єднання класних керівників, що налічує 10 класних керівників.

Проведено чотири засідання МО класних керівників. У цьому навчальному році методоб’єднання класних керівників працювало над реалізацією такої проблеми: «Запобігання та протидія домашньому насильству, булінгу через проведення інформаційно-просвітницьких заходів в роботі класного керівника». До проведення МО залучено як педагогічних працівників так і здобувачів освіти закладу. Проте, питання "Формування в учнів культури поведінки та спілкування, способів розв`язування конфліктів" буде доопрацьовано наступного року, оскільки форма проведення (творчі посиденьки) не забезпечено в умовах карантину. Питання підсумків роботи МО заслухано на інструктивно-методичній нараді 12 травня 2020р. (дистанційно).

 Методичне об’єднання вчителів початкових класів цьогоріч працювало над проблемним питанням «Використання різних форм і методів організації освітньої діяльності учнів початкових класів в умовах особистісно орієнтованого навчання ».

Згідно складеного плану МО 2019 – 2020 н/р було проведено 5 засідань. На засіданнях МО розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, педагогічних видань. На засіданнях опрацювали тему «Нова українська школа» - новий зміст освіти» з метою вивчення основних нормативних документів що регламентують функціонування початкової школи. Велика увага приділялася практичній роботі: проведення уроків, дискусії за круглим столом, обмін досвідом. В роботі МО відбувся обмін досвідом щодо формування пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку здібностей та інтересу учнів до освітнього процесу.

 На базі ліцею 15 листопада 2019 року проходило засідання методичної студії вчителів трудового навчання та технологічних дисциплін. Вчителька Мельниченко Н.Б. та учні ліцею презентували роботу проєкти та процес роботи над ними. 20 грудня 2019 року проведено засідання методичної студії вчителів математики інформатики та фізики, на якому Тимків Я.В. провела майстер-клас «Активізація пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу шляхом використання інтерактивних вправ на уроках математики, інформатики та фізики». Участь у даних засіданнях сприяла обміну досвідом педагогів та накопиченню нових знань щодо використання новітніх технологій в освітньому процесі.

 Для педагогів закладу освіти організовано психолого-педагогічний семінар, де розглянуто питання впливу успіхів вчителя на розвиток життєвих компетентностей учня. Запланований психолого-педагогічний семінар у квітні, перенесено на наступний навчальний рік.

 Важливим аспектом у забезпеченні росту методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. Відповідно до Закону «Про освіту» педагоги щорічно проходять курсову підготовку. Графік проходження курсів затверджено педагогічною радою 10.01.2020р. (протокол №3).

 Вчителька Мельник О.М., що працюватиме у 1 класі 2021-2022 навчального року пройшла курсову відповідну за програмою НУШ,

 Атестація педагогів ліцею пройшла на належному рівні відкрито і прозоро. Підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня проведено дистанційно. За результатами атестації видано підсумковий наказ.

 Дирекцією ліцею вивчено систему роботи вчителя історії, правознавства та громадянської освіти Флиса В.П. з теми «Пошук оптимальних форм і методів навчання, які сприяють формуванню історичного мислення учнів», вчительки української мови та літератури Хацевич С.Б. з теми «Розвиток творчих здібностей і ключових компетентностей на уроках української мови та літератури», про що видано відповідні накази.

 

Результативність освітнього процесу

Одним із важливих завдань сучасного освітнього процесу є формування необхідних компетентностей, надання ґрунтовних знань з різних предметів. Для учнів 1-2-х класів початкової школи застосовується формувальне та підсумкове оцінювання , яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань. Вчителями 1-2 класів оформлено «Свідоцтво досягнень» кожного учня.

 За результатами 2019-2020 н.р. із 115 учнів 3-10класів завершили навчальний рік із навчальними досягненнями високого рівня 15 учнів, що становить 13 % (на 2,2 % вище ніж у минулому навчальному році): 3-4 класи – 4 учнів, 5-9 класи – 11 учнів.

 За результатами річного оцінювання навчальні досягнення початкового рівня мають 4 учнів (3,5 %), в минулому році таких учнів було 9 (7,6 %).

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. До цієї роботи було залучено практичного психолога Перепечай Л.В., класних керівників, вчителів-предметників.

 З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у закладі освіти з 08 жовтня по 13 листопада 2019 року проходив І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. У 14 предметних олімпіадах взяло участь 136 учнів, з них – 48 стали переможцями. Найбільшу кількість учасників зафіксовано на олімпіадах з математики – 21 учень, з української мови і літератури – 15, з історії -13 учнів, з хімії та англійської мови по 12 учнів. Кількість учасників І етапу олімпіад збільшилась, порівняно із попереднім навчальним роком.

 Серед учасників олімпіад більшість учнів брали участь у двох і більше олімпіадах. Серед переможців І етапу олімпіад 14 здобувачів освіти ліцею стали учасниками ІІ етапу олімпіад. З них: Присяжнюк Марія (8 клас) – з 4-ох предметів, Морис Вікторія Михайлівна (8 клас) – з 3-х предметів, Федорів Андрій (9 клас) – з 2-х предметів, Ляхович Ольга (7 клас) - з 2-х предметів. З них десятеро стали призерами, здобувши 14 призових місць.

 Двоє учнів Савчук Денис (7 клас) та Морис Вікторія Михайлівна ( 8 клас) – учасники ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та хімії (теоретичний тур).

 З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до мови свого народу 11 листопада 2019 року у ліцеї було проведено І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому взяли участь 32 учнів 3-10 класів. У ІІ етапі конкурсу призових місць немає.

 З метою піднесення престижу української мови і літератури у молодого покоління, підвищення рівня загальної мовної культури, виховання в учнів почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді у ліцеї 11 жовтня 2019 року серед учнів 5-10 класів було проведено І етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, в якому взяли участь 32 учнів. Переможці ІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка: Гаврилів Софія (6 клас) – ІІІ місце, Ляхович Ольга (7 клас) – ІІІ місце.

 Троє учнів ліцею були учасниками районного етапу конкурсу з образотворчого мистецтва серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Всі троє здобули призові місця: Якимович Інна (10 клас) – І місце, Морис Вікторія Михайлівна (8 клас) – ІІ місце, Перепечай Аліна (8 клас) – ІІІ місце. Якимович Інна стала призером (ІІІ місце) обласного етапу конкурсу з образотворчого мистецтва.

 У районному конкурсі з початкового технічного моделювання серед учнів молодшого шкільного віку призерів немає.

 Команда ліцею у складі Перегіняк Юлії (6 клас), Андрейчук Оксани (8 клас), Криничної Ірини (7 клас) здобула І місце у ІІІ етапі обласного турніру «Юний пасічник».

 Згідно з регламентом обласних змагань з футболу «Шкільна футбольна ліга Івано-Франківської області 2019-2020рр.» у жовтні команди здобувачів освіти ліцею взяли участь у першому турі змагань з футболу. За результатами змагань, команда хлопців посіла І місце, команда дівчат – ІІ.

 На змаганнях І спартакіади здобувачів освіти Новицької сільської ради ОТГ в 2019-2020 н.р. команди здобувачів освіти ліцею здобули призові місця: з настільного тенісу - ІІІ місце, з волейболу (юнаки) – ІІІ місце, у легкоатлетичному кросі - ІІ місце, змагання з загальної фізичної підготовки – ІІ місце.

 Вокальний гурток учнів ліцею здобув ІІ місце у відбірковому етапі конкурсу фольклорно-етнографічних колективів серед здобувачів освіти ЗЗСО Новицької ОТГ.

 ЗЗСО намагається забезпечувати соціальну підтримку обдарованих дітей, всім учасникам шкільних та районних олімпіад вручено солодкі подарунки до свята Миколая. Наказом від 28 травня 2020 року № 54-о «Про винесення подяки» оголошено подяку учням ліцею за активну участь у ІІ етапі олімпіад, конкурсів, у спортивних змаганнях та художній самодіяльності, а також оголошено подяку педагогічним працівникам ліцею за підготовку переможців ІІ етапу олімпіад, конкурсів та учасників ІІІ етапу.

 

 По закінченню 9 класу 15 учнів одержали свідоцтво про базову середню освіту.

 У ліцеї 2019-2020 н.р. за профілем української філології, профільний предмет – українська мова, навчалося 7 учнів 10 класу. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. Це факультативні курси з української мови, які допоможуть до 10 класу учням визначитися з профілем навчання.

 Із 15-ти випускників 9 класу 8 учнів продовжить навчання в 10 класі Староугринівського ліцею, решту – в інших навчальних закладах.

 Великого значення в ліцеї надається питанню адаптації п’ятикласників та першокласників. Перехід учнів від початкової освіти до середньої супроводжується підвищеною тривожністю. Питання підсумку адаптації учнів п’ятого класу та організації соціально-психологічної підтримки дітей та молоді обговорювалося на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 10.01.2020р.).

 

Організація індивідуального навчання (педагогічного патронажу)

Індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) учня 2 класу Іванюка Михайла організовано відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року №8», листа Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 року №1/9-525 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти», заяви матері Іванюк Надії Василівни від 02.09.2019 року, рішення педагогічної ради Староугринівського ліцею від 30.08.2019 року (протокол № 1), рішення лікарської консультаційної комісії № 411 від 19 червня 2019 року, беручи до уваги висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 31 серпня 2018 року № 7 Комунальної установи «Інклюзивний ресурсний центр» Калуської районної ради та з урахуванням індивідуальних здібностей, стану здоров’я дитини.

 На основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом Р.Я. Шияна та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 складено індивідуальний навчальний план учня 2 класу Іванюка Михайла. Навчальні години пропорційно розділені відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального робочого плану. Оскільки учень звільнений від уроків фізичної культури, тому години, виділені на вивчення фізкультури, перерозподілені між іншими предметами індивідуального навчального плану. Заняття проводились згідно розкладу та відповідно до календарно-тематичних планів.

 Виконання індивідуального навчального плану та програми фіксуються в окремому журналі. Оцінювання результатів навчання учня 2 класу Іванюка Михайла мало формувальний характер, здійснювалось вербально.

 Дитина виявляє інтерес до конструювання за зразком, за наслідуванням. Проявляє ознаки співпраці з дорослим та елементи самостійності у роботі. Завжди позитивно налаштований на роботу та виявляє зацікавленість. Правил роботи на занятті дотримується ситуативно. Особливий інтерес виявляє о рухових видів діяльності та ігор.. Потребує постійно уваги, допомоги та підтримки.

 Психологічна служба навчального закладу продовжує психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами, що навчається за індивідуальною формою навчання. проводить корекційно-розвивальну роботу за програмою «Корекція розвитку» (базова програма) авт.Чеботарьова О.В.

 Особлива увага приділяється роботі з батьками дитини, яка навчається за індивідуальною програмою. Мати впродовж року отримує консультації психолога, рекомендації вчителів-предметників.

 

 

Виховна та позакласна робота

У 2019-2020 н.р. виховна робота ліцею була спрямована на розвиток індивідуальних здібностей та забезпечення умов самореалізації особистості здобувачів освіти.

 З метою забезпечення гармонійного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування ціннісного ставлення до себе, запобіганню проявів насильства в дитячому колективі та опрацювання питання «Запобігання та протидія домашньому насильству, булінгу через проведення інформаційно-просвітницьких заходів в роботі класного керівника» класними керівниками та здобувачами освіти в рамках роботи МО проведено круглий стіл "Робота класних керівників з профілактики булінгу в ліцеї"(М. Яцик ), опрацьовано питання:" Причини та мотиви виникнення булінгу" (О. Гузовська ), "Використання здоров`язберігаючих технологій в роботі класного керівника" (Л. Лесюк ), "Удосконалення педагогічної майстерності класних керівників через самоосвітню діяльність" (М.Козіцька), "Роль класного керівника в організації позаурочної діяльності здобувачів освіти" (Н.Мельниченко), "Ефективні прийоми підвищення мотивації учнів на заняттях та у позаурочний час" (С.Хацевич), " Використання новітніх технологій і виховній роботі" (М.Ільків), "Системи роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування" (О. Шийка). Проведено годину спілкування "Не стань жертвою булінгу" (М. Яцик), виховний захід "Подорож у країну здоров`я"(О.Мельник), створена презентація "Стоп!Булінг"(Я.Тимків).

 Відповідно тематики проведено наступні заходи:

«Переможемо усі хвороби» (7кл), «Я обираю здоровий спосіб життя» (8 кл), інтелектуальна гра-змагання «Найдорожчий скарб – здоров’я»(9кл.),для учнів 1 – 4 класів організовано конкурс малюнків «Ми за здоровий спосіб життя» та класні години «Будь чистим і охайним», заплановано творчі посиденьки "Формування в учнів культури поведінки та спілкування, способів розв`язування конфліктів"(М.Яцик). Проте, дане питання буде доопрацьовано наступного року через впровадження карантину в ліцею.

 Члени МО класних керівників тісно співпрацювали з психологом ліцею та педагогом-організатором. Учні – активні учасники всіх проведених заходів, що сприяло розвитку творчого потенціалу особистості учня та виконувало роль стимулу, ініціативності та життєвої активності дитини.

 Здобувачі освіти стали учасниками Тижнів наук:

- тиждень безпеки життєдіяльності – 21.10 - 25.10 - відповідальназа проведення Бодик О.В.;

- тиждень інформатики - 18.11 - 22.11 – відповідальні за проведення Вербинська С.В., Тимків Я.В..;

- тиждень початкової освіти - 25.11 -29.11 - відповідальні за проведення вчителі поч.класів;

- тиждень правознавства - 02.12 - 06.12 – відповідальний за проведення Флис В.П.

- тиждень духовності - 20.01. по 24.01. - відповідальні за проведення Н.Мельниченко, В.Бодик;

- тиждень української мови та літератури - 10.03. по 13.03 - відповідальні за проведення Хацевич С.Б., Гузовська О.В.

 Участь в Тижнях дала змогу учням зацікавитись предметом, розвивати свої творчі здібності, проявити та пізнавати себе.

 Не проведено Тиждень основ безпеки життєдіяльності у квітні через впровадження карантину.

 Ліцей взяв участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», яку провела соціально-психологічна служба ліцею.

 Впродовж всього навчального року класні керівники співпрацювали з психологом ліцею, але не завжди відгукувалися на пропозицію психолога про запрошення на батьківські збори, години класного керівника, не готові (в окремих випадках) класні керівники прислухатись до порад психолога та змінити стиль спілкування з підлітками.

 В ліцею продовжували працювати гуртки з предметів та секція з волейболу. Під час карантину робота гуртків проводилась дистанційно. Роботи гуртківців виставлялись на виставках, організованих в ліцеї, учасники гуртків та секції брали участь в районних оглядах (вокальний гурток), змаганнях.

 Вся система виховної роботи була спрямована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програми «Основні орієнтири виховання…» і охоплювала всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до мистецтва;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до себе

- патріотичне виховання.

 Першочерговим завданням виховної роботи є формування почуття патріотизму, любові до свого народу, історії, культурних та історичних цінностей..

 Робочий тиждень у ліцею починався і закінчувався робочою лінійкою «Ти - господар», на якій звучав державний Гімн України і вносився державний прапор, ознайомлено учнів з планом роботи на тиждень, прозвітовано черговим класом про стан чергування, здійснено спільну молитву за Україну.

 З учнями проводила загальношкільні заходи педагог-організатор ліцею Бойчук О.В. Наприклад: «Вахта пам’яті героїв Небесної Сотні», Майстер-клас ввічливості та хороших манер, «Цариця водиця». Із впровадженням карантину деякі заходи втратили свою актуальність та ефективність, тому не були проведені.

 В освітньому процесі важливе значення відводиться класному керівнику, який постійно працює з учнями, вивчає їх індивідуальні здібності та психологічні особливості. Тому робота класного керівника завжди продумана та планомірна.

 Класними керівниками проведено виховні години і заходи за планом класного керівника. В березні план роботи класних керівників було відкореговано та заплановано заходи, які можна провести дистанційно.

 Класними керівниками проведено виховні заходи щодо формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, серед них:

 

Година спілкування «Виховуємо лідерські якості»

Гузовська О.В.

Виховна година «Країна в якій я живу»

Тимків Я.В.

Година спілкування «Родина, родина – це вся Україна»

Мельниченко Н.Б.

«Сторінки історією села». Бесіда - розповідь

Шийка О.В.

«Україна – європейська держава»

Яцик М.І.

Урочиста лінійка «»Як парость виноградної лози, плекайте мову»

Хацевич С.Б.

Година спілкування «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей»

Козіцька М.Б.

Свято «Ми – діти України»

Мельник О.М.

Досліджую медіа «У нас одна батьківщина – наша рідна Україна»

Ільків М.Д.

 

 У формуванні ціннісного ставлення особистості до людей , сім’ї, родини класні керівники також дещо покращили роботу з учнями. З учнями проводилися уроки гарної поведінки, бесіди, години спілкування. Серед них:

 

Бесіда «Супутники доброти»

Хацевич С.Б.

Виховна година «Співчуття – перший крок до людяності»

Козіцька М.Б.

Засідання круглого столу «Повір у силу доброти»

Мельниченко Н.Б.

Виховна година «Відкриваємо скриньку добрих справ»

Мельник О.М.

Стратегія «Огляд галереї «Традиції та реліквії моєї родини»

Ільків М.Д.

Година спілкування «Відкрийте чарівні двері добра і довіри»

Яцик М.І.

Година уваги «Моє спілкування з людьми»

Гузовська О.В.

Фотовиставка «Я і моя родина»

 

Тимків Я.В.

 

 Багато роботи проводилося і по формуванню у здобувачів освіти ціннісного ставлення до природи. Використовувалися такі форми роботи як:

 

Пошукова робота «Шукаємо шляхи подолання екологічної кризи»

Гузовська О.В.

Рухливі ігри з елементами техніки туризму

Ільків М.Д.

Година спілкування «Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини»

Хацевич С.Б.

Бесіда «Ти частина природи. Що дає нам природа?»

Шийка О.В.

Гра-конкурс «Екологічний бумеранг» (до дня Довкілля)

Тимків Я.В.

Екскурсія «Бережіть і творіть красу земну»

Мельниченко Н.Б.

Урок-пам’ять «Дзвони Чорнобиля»

Яцик М.І.

«Ми відповідаємо за тих, кого приручили» - Бесіда

Козіцька М.Б.

Вікторина-гра «Що покласти у рюкзак для мандрівки?»

Мельник О.М.

 

 Велике значення для розвитку особистості має і формування у здобувачів освіти естетичної свідомості, естетичних почуттів, духовної зрілості засобами мистецтва. У цьому напрямі також використовувалися різні форми роботи:

 

Конкурс малюнків «Прекрасне очима дитини»

Мельник О.М.

Голина спілкування «Кобзарська дума»

Тимків Я.В.

День гумору. Година розваг «Сміємося, жартуємо»

Шийка О.В.

Художня галерея «Складаємо художню карту рідного села»

Яцик М.І.

Презентація «Я – творча особистість»

Гузовська О.В.

 

 Значну частину у системі виховної роботи займає і формування в учнів потреби в трудовій активності, ініціативності, готовності до творчої діяльності, конкурентноспроможності й самореалізації в умовах ринкових відносин. Любов до праці прищеплюється учням і різноманітними виховними заходами, серед них:

 

Бесіда-міркування «Кожній речі своє місце»

Ільків М.Д.

Інтелектуальний марафон «Широкий світ наших захоплень»

Мельниченко Н.Б.

Трудовий десант «Працюємо разом, радіємо разом»»

Яцик М.І.

Проект «Шпаки прилітають»

Мельниченко Н.Б.

Година уваги «Поважаймо працю інших»

Гузовська О.В.

Проект «Професії мого роду»

Козіцька М.Б.

Презентація «У світі професій»

Тимків Я.В.

Конкурс «Кращий мамин помічник»

Мельник О.М.

Трудовий десант «Квіти – окраса нашої школи»

Хацевич С.Б.

 

 Найголовнішим завданням виховної роботи ліцею є формування зростаючої особистості, яка вміє цінувати себе, як носія фізичних, духовних та соціальних сил, розвивати свої здібності, дбати про стан здоров’я.

 

Кубик Блума «Дбай про інших»

Ільків М.Д.

Міні-інтерв’ю «Яскраві події мого життя»

Гузовська О.В.

Відкритий виховний захід «День безпечного інтернету»

Тимків Я.В.

Бесіда «Бережи свій час»

Козіцька М.Б.

 

 

Психологічна година «»Життя найдорожчий скарб»

Мельниченко Н.Б.

Інтелектуальна гра «Хто багато читає, той багато знає»

Мельник О.М.

 

«Дякуємо тобі перша вчителько!» - свято

Шийка О.В.

 

 Працювала шкільна організація РІД. Учні ліцею були залучені до самоврядування.

 В освітньому процесі значну роль відіграє і гурткова робота. Впродовж року працювало 8 оплачуваних гуртків, а також предметні гуртки. Ефективно працювали гуртки: «Юні акваріуміністи» (кер. Козіцька М.Б.), вокальний (кер. Бодик В.С.), «Початкового технічного моделювання» (кер. Мельниченко Н.Б.).

Представниця учнівського самоврядування ліцею була відряджена на зустріч лідерів учнівського самоврядування.

 Учнівський та педагогічний колективи ліцею співпрацювали із Історико- меморіальним музеєм ім. С.Бандери. На базі музею проведено виховні заходи, організовано екскурсії, конференції.

 В ліцеї забезпечено гаряче харчування всіх здобувачів освіти. Для підтримання порядку організовано чергування вчителів.

 Працює рада профілактики правопорушень, яку очолював директор ліцею Бодик В.С. На засіданнях РПП розглядалися проблемні питання поведінки учнів, схильних до правопорушень. В ліцеї працював також наркопост (кер. Перепечай Л.В.), який проводив профілактичну роботу з учнями всіх класів.

 В ході освітнього процесу ведеться постійна співпраця педколективу ліцею та батьків учнів. Проведено 2 загальних батьківських зборів, окремо, згідно плану класних керівників, батьківські збори класу проведено 4 рази в рік. Батьки запрошувались до участі в житті класів, ліцею. У зв’язку із впровадженням карантину частину роботи з батьками проведено дистанційно та перенесено на наступний навчальний рік.

 Проте, не всі виховні години проведено на належному рівні, класними керівниками не проведено ряд відкритих виховних заходів (це обговорено з кожним класним керівником індивідуально).

 

Контрольно-аналітична робота

 Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам. Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота :

- вчителів, що атестуються;

 • стан освітнього процесу та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з історії, правознавства та громадянської освіти;
 • стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з інформатики;
 • стан роботи педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу;
 • робота педколективу щодо превентивного виховання здобувачів освіти ліцею;
 • робота педагогаорганізатора;
 • роботу педагогічного колективу щодо охорони дитинства та попередження травматизму;
 • стан ведення учнівських зошитів;
 • стан ведення шкільної документації;
 • виконання навчальних планів та програм;
 • моніторинг розвитку навиків читання учнів початкових класів;
 • контрольні роботи за завданнями дирекції ліцею;
 • стан виховної роботи в ліцеї;
 • відвідування учнями навчальних занять.

Результати перевірки були висвітлені в довідках, узагальнені наказами по ліцею, рішеннями нарад при директорі, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

 Заохочення вчителів та учнів

 Одним з методів стимулювання є заохочення вчителів і учнів. До свята «Святого Миколая», святкування Новорічних свят за рахунок спонсорських коштів були нагороджені переможці та учасники ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів та конкурсів подяками та солодкими призами. За результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів нагороджено грамотами відділу освіти переможців ІІ та ІІІ етапу та вчителів, які підготували цих переможців.

 До Дня вчителя 2019 року було виділено грошову премію педагогічним працівникам ліцею. За підсумками освітнього процесу 2019-2020 н.р. згідно рішення педагогічної ради від 28.05.2020 року, наказом по Староугринівському ліцею оголошено подяку учням та вчителям закладу освіти.

 

 

Соціальний захист

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в освітньому закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. Два рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

 - дитина-сирота, дитина під опікою – 1;

 • інвалідів – 3;
 • дітейнапівсиріт – 5;
 • діти з багатодітних сімей 35;
 • діти із малозабезпечених сімей – 19;
 • діти учасників АТО, ООС 1.

 Ці діти постійно перебувають в центрі уваги адміністрації закладу, соціально-психологічної служби.

 

 Профорієнтаційна робота

 Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями освітнього закладу, визначеними Законом про освіту. Підготовка здобувачів освіти до вибору професії, що задовільняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби.

 Профорієнтаційна робота направлена на формування передусім психологічної готовності здобувачів освіти до вибору професії та трудової діяльності. Тому профорієнтаційна робота проводиться з початкових класів. Учні дізнаються про різноманітність професій на виховних годинах та уроках основ здоров’я. В 3-4 класах проведено дослідження інтересів до різних видів діяльності), для учнів 10 класу організовано факультативний курс «Життєва компетентність особистості» (Перепечай Л. В.), де учні вчаться досліджувати психічні процеси та шукають способи їх вдосконалення. Випускники підготували реферативні повідомлення «Ким би я хотів стати в майбутньому», презентації «Я та моє майбутнє».

 Впродовж року соціально-психологічною службою ліцею проводилась психодіагностична та консультаційна робота:

 • «Диференційнодіагностичний опитувальник» за Климовим;
 • «Професійний тип особистості» за Голландом;
 • Анкетування «Перспективи вибору професії»;
 • «Рівень визначення інтелектуального розвитку» Фурмана.
 • Бесіди: «Шлях до свого майбутнього», «Професії наших батьків», «Крок у доросле життя».

 В ліцеї встановлено стенд «Психолог інформує», де учні можуть дізнатися більше про світ професій та можливості і перспективи у досягненні своєї мети.

 Ліцей співпрацює з Калуським міськрайонним центром зайнятості, в ліцеї оформлено стенд «Вибір професії».

 

Співпраця з батьками

 Виховання учня в ліцеї і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку здобувача освіти. Батьки беруть участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, ведуть психолого-педагогічні спостереження. У 2019-2020 навчальному році проведено 3 засідання шкільного батьківського комітету, 2 загальношкільних батьківських зборів. Класні збори проходили двічі на семестр та додатково за потребою. На всіх зборах піднімалися ті питання, які на даний час є найбільш актуальними. Окремо, за планом роботи вихователів ЗДО проведено збори батьків дошкільників.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

 Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно всі здобувачі освіти та працівники проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідки сімейного лікаря у ліцеї формуються медичні групи, списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видано наказ по ліцею у вересні.

 Медичне обслуговування працівників організовано на базі районної лікарні. Працівники їдальні та ЗДО проходять медичний огляд два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у секретаря ліцею.

 У цьому навчальному році прийнята на роботу медсестра.

 Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у закладі освіти.

 Всі учні ліцею забезпечені гарячим харчуванням. Учні 1-10 класів та вихованці ЗДО із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» харчувалися безкоштовно. Також безкоштовно харчувалися: одна дитина-інвалід, одна дитина, батько якої є учасником антитерористичної операції і одна дитина-сирота.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 Робота щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей під час освітнього процесу та у побуті проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм, улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи під постійним контролем дирекції ліцею. Наказом по ліцею призначено відповідальним за організацію роботи з охорони праці заступника директора ліцею з навчально-виховної роботи Вербинську С.В.

Всі працівники ліцею двічі на рік проходять інструктажі з техніки безпеки (вересень, березень), проходять інструктажі з пожежної безпеки. Новопризначені працівники ліцею проходять вступний інструктаж. Вступний інструктаж проходять учні 1, 10 класів та учні, які під час навчального року прибули до ліцею. На початку навчального року, перед канікулами, святковими днями проводяться інструктажі серед учнів. Також проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями, поїздками на олімпіади. В ліцеї є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. В кабінетах ліцею є необхідний перелік документів з питань охорони праці. В коридорах ліцею розміщено стенди з охорони праці. З метою проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків з дотримання правил безпеки життєдіяльності в літній період класними керівниками 1-10 класів було проведено:

 • година класного керівника «Дотримання правил безпеки життєдіяльності»;
 • бесіда «Надання долікарської допомоги під час купання»;
 • позаплановий інструктаж «Дотримання правил безпеки життєдіяльності в літній період»;
 • додатковий інструктаж «Правила дорожнього руху та пожежної безпеки»;

Питання охорони праці та попередження травматизму знаходяться на постійному контролі дирекції ліцею.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У 2019-20 н.р. не зафіксовано випадків травмування учнів.

 

Фінансово-господарська діяльність

 Будівля ліцею функціонує 43. Дирекція закладу освіти разом з колективом та батьками постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримують її в робочому стані. Староугринівський ліцей є розпорядником коштів нижчого рівня від головного розпорядника коштів Новицької сільської ради ОТГ, та веде самостійний фінансовий облік. Здійснюються оплата за спожиті ліцеєм енергоносії, підвіз учнів, харчування учнів пільгових категорій і за довідками управління соцзахисту населення, заробітна плата. 19 грудня 2019 року при ліцеї відкрито заклад дошкільної освіти Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ліцей не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.. На підготовку ліцею до 2020-21 н.р. виділено фарби, цемент в повному обсязі. Проведена робота по поточному ремонту ліцею. В спортивному залі частково замінено 40 м2 підлоги. Планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали вчасно списуються або оприбутковуються.

 Велика увага приділяється естетичному вигляду ліцею. Подвір’я, територія ліцею завжди прибране і доглянуте. Двірником ліцею доглядаються і своєчасно обрізуються дерева, кущі, технічний персонал білить бордюри. дерева. Квітники ліцею доглянуті, щороку висаджуються квіти, які доглядаються учнями ліцею та вчителем біології.

 

 Управлінська діяльність

 Управління закладом освіти здійснюється через реалізацію управлінських функцій, до яких відносяться планування, організація, координація, контроль, регулювання (корекція), облік та аналіз:

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- створення належних навчально-матеріальних, навчально-методичних, санітарно-гігієнічних умов навчання та виховання здобувачів освіти;

- організаційна робота з комплектування класів;

- діяльність з охоплення дітей і підлітків загальною середньою освітою;

- створення умов для варіативності навчання;

- керівництво роботою з обдарованими дітьми;

- управління виховною роботою;

- ведення документації;

- аналіз результативності освітнього процесу в динаміці.

 Управлінська діяльність закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю, календарно-тематичного планування вчителів-предметників та планів виховної роботи класних керівників. Дана система планування добре відпрацьована у закладі освіти і ґрунтується на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу. Це забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи і сприяє вдосконаленню освітнього процесу, досягненню ефективності й забезпечує планомірний розвиток ліцею.

 У закладі загальної середньої освіти є в наявності усі нормативно-правові документи, які регламентують його діяльність.

 Важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управлінської діяльності – це контроль. Адміністрацією ліцею використовуються різні форми контролю за навчально-виховним процесом: вивчення викладання стану предметів, виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Результати внутрішкільного контролю аналізуються на педагогічній раді ліцею і знаходять своє відображення у її рішеннях та відповідних наказах.

 Враховуючи стиль керівництва ліцею, виходячи із сучасних вимог, створюється такий мікроклімат у колективі, коли успіхи, ініціатива і самостійність кожного підтримуються і сприймаються позитивно. У своїй роботі підтримую з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу. Основними формами спілкування є наради при директору, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради ефективного кінцевого результату.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень